Controle & preventie

De controle afspraak is een essentieel onderdeel van de behandelingen die u als patiënt bij MOND laat uitvoeren. Eenmaal u als patiënt opgenomen bent in ons patiëntenbestand zal u met een frequentie van 6 of 12 maanden uitgenodigd worden om een controle afspraak in te boeken.
behandelingen / Controle & preventie

De controlefrequentie wordt bepaald op basis van uw risicoprofiel (veel of weinig tandproblemen in het verleden) en is door de mutualiteit tot 2 x per jaar terugbetaald. Tijdens ieder kalenderjaar moet u minstens 1 controle afspraak ingeboekt hebben om ook nadien te kunnen blijven genieten van de maximale terugbetaling. Via ons recallsysteem proberen we u daar aan te herinneren via mail, brief of sms. U moet echter zelf nog contact opnemen om deze afspraak in te boeken.

Tijdens de controle afspraak worden volgende zaken uitgevoerd:

  • Screening van alle tanden, vullingen en bestaande kronen of prothese
  • Screening van het tandvlees en mogelijk andere mondpathologie
  • Radiografieën om cariës, vullingen en het kaakbot te evalueren
  • Controle en bijsturing van de mondhygiëne indien nodig
  • Tandsteenreiniging en polijsten indien beperkt aanwezig

Indien u acute problemen zou hebben (tand afgebroken, tandpijn, …) adviseren we u om dit te melden bij het boeken van de afspraak. Zo kan de tandarts de nodige behandeltijd aanpassen om zeker te zijn dat uw probleem ook die dag kan aangepakt worden.

Indien u een zeer uitgebreide reiniging nodig hebt, al dan niet met extra verdoving, zal de tandarts u mogelijks hiervoor een extra afspraak laten inboeken. We willen immers ons werk ten allen tijde compleet uitvoeren en daarvoor ook de nodige tijd voorzien.

Patiënten die minstens jaarlijks op controle komen worden door onze praktijk als trouwe, gemotiveerde patiënten beschouwd. Voor deze patiënten engageren wij ons als praktijk om binnen de 24h een oplossing te bieden bij acute problemen (hevige tandpijn, abces,… ). Zo werken we samen naar een stressvrije praktijk met tevreden patiënten en ontspannen tandartsen.

Iets voor jouw mond?

Heb je nog vragen over deze dienst of een andere, of wens je over te gaan tot het maken van een afspraak?

Contacteer ons