Endodontie

Endodontie is de leer van het zenuwkanaal binnen de tandheelkunde. In de volksmond kennen we dit type behandelingen beter als ‘ontzenuwen’.
behandelingen / Endodontie

Vroeger werd dit vaak gezien als een snelle behandeling om pijnverlichting te bekomen, waarbij de tandzenuw verwijderd werd. De voorbije 30 jaar is dit echter uitgegroeid tot een specialisatie binnen de tandheelkunde waarvoor onze tandarts-specialisten een bijkomende 3-jarige Master-Na-Master opleiding gevolgd hebben. Het zenuwkanaal is immers een complex onderdeel  van de tand en kan niet langer beschouwd worden als een simpel kanaal waar een zenuw in loopt. 

In het midden van de tand zit een zenuwkamer waar via de wortel zowel bloedvaatjes als zenuwen inkomen. Deze zorgen voor de doorbloeding van de tand en het ervaren van koude en warmte. Dit complex kan ontstoken geraken, waardoor de zwelling voor pijnsensatie zorgt bij prikkels als koude, warmte. Dit start eerst mild, maar kan soms zo erg worden dat zelfs pijnstilling niet meer helpt. Een tandzenuw kan geïrriteerd en vervolgens ontstoken geraken door volgende oorzaken:

 • Tandbederf (cariës) die tot diep in de tand loopt
 • Een barst door klemmen, knarsen of een oude vulling
 • Een nieuwe, diepe vulling dicht tegen de zenuw
 • Irritatie door warmte bij het slijpen voor een kroon of brug
 • Resorptie door ongunstige belasting van de tanden
 • Trauma of breuk van de tand waarbij de zenuw bloot komt te liggen

Wanneer deze irritatie het gevolg is van bacteriën die via gaatjes in de tand de zenuwkamer binnendringen is een volledige desinfectie van dit zenuwsysteem nodig om problemen in de toekomst te vermijden. De ervaring leert immers dat veel wortelkanaalherbehandelingen het gevolg zijn van oude ontzenuwingen waarbij niet alle bacteriën verwijderd zijn of het zenuwsysteem onvoldoende gereinigd is.

Concreet gebeuren deze behandelingen bij MOND als volgt:

 • Er wordt een diagnose gesteld op basis van onderzoek en radiografie. Bij complexe problemen is mogelijks 3D beeldvorming nodig
 • De behandeling wordt ingepland of opgestart, waarna u ook geïnformeerd wordt over de kostprijs.
 • De behandeling zelf duurt 1 à 2 uur (een kies heeft soms 4 zenuwkanalen, een snijtand vaak slechts 1)
 • De tandarts zal altijd goed, lokaal verdoven zodat de behandeling pijnloos kan verlopen
 • Nadien wordt de tand geopend via een kleine opening door het kauwoppervlak of doorheen de kroon of brug (indien deze behouden kan blijven)
 • Eenmaal de toegang tot het zenuwkanaal gevonden is, wordt alle aangetaste zenuwweefsel verwijderd met zeer fijn steriel instrumentarium dat aangepast is aan de complexe anatomie van deze kanalen (kromme of zeer fijne kanalen) zonder deze extra te beschadigen. 
 • Gezien dit werk zo fijn is, gebruikt de specialist hiervoor een microscoop om tot diep in het wortelkanaal alles te inspecteren.
 • Tijdens deze behandelingen worden de kanalen uitgebreid gespoeld en gedesinfecteerd met antibacteriële spoelmiddelen om zo een maximale desinfectie te bekomen.
 • Het steriele wortelkanaalsysteem wordt nadien volledig opgevuld met een vloeibare rubberen pasta volgens de anatomie van de tand.
 • Als laatste wordt de toegang tot het kanaal afgesloten met een definitieve of tijdelijke vulling in functie van de nodige vervolgbehandeling (kroon of vulling) of de beschikbare tijd.
 • Deze behandelingen gebeuren onder rubberdam om de speekselcontaminatie met bacteriën ten allen tijde te vermijden en ook om u zelf te beschermen tegen de gebruikte, vaak scherpe, instrumenten die nodig zijn (roterende vijltjes en boren).

In sommige gevallen is de ontsteking aan de zenuw reeds uitgebreid tot het kaakbot en moet de behandeling in verschillende stappen gebeuren om eerst controle over de ontsteking te verkrijgen alvorens de tand volledig op te vullen.

Wanneer zelfs een wortelkanaalherbehandeling onsuccesvol blijkt te zijn door afgebroken instrumenten, persisterende bacteriën of complexe wortelkanaalanatomie kan bijkomende chirurgie nodig zijn. Bij deze behandeling zal men een kleine opening maken doorheen het tandvlees naar de worteltop om zo onder direct zicht deze worteltop en bijhorende ontsteking te verwijderen. Dit gebeurt onder lokale verdoving en steriele omstandigheden.

De huidige materialen en technieken zorgen ervoor dat een ontzenuwde tand niet hoeft te verkleuren na de behandeling. Omgekeerd kan een grijze tand door een oud zenuwprobleem opnieuw bleek gemaakt worden door een correcte wortelkanaalbehandeling in combinatie met een bleking van de zenuwkamer.

Daar onze tandarts-specialisten bijkomende opleiding gevolgd hebben en dure, speciale materialen gebruiken zoals roterende NiTi vijlen en microscopie zijn deze behandeling niet-geconventioneerd. Het ereloonsupplement zal dus een stuk hoger uitvallen bovenop de klassieke terugbetaling. Een bijkomende verzekering in de vorm van een tandplan kan deze extra kosten vaak opvangen. 

Iets voor jouw mond?

Heb je nog vragen over deze dienst of een andere, of wens je over te gaan tot het maken van een afspraak?

Contacteer ons