Implantologie

De komst van implantaten zorgde voor een revolutie binnen de tandheelkunde. Via specifieke processen is het mogelijk om (meestal) titanium schroeven in uw kaakbot te plaatsen die we implantaten noemen.
behandelingen / Implantologie

Door de specifieke voorbehandelingen van deze implantaten kunnen zij biologisch integreren in uw kaakbot zonder dat uw lichaam dit zou afstoten. Deze implantaten doen dienst als nieuwe basis waarop we nieuwe constructies kunnen maken zoals kronen (bij solitaire tandvervanging), bruggen (bij meerdere tandvervanging) of als retentiesysteem voor een prothese om meer houvast te bieden. In de beginjaren van de implantologie kon men enkel lange, grote implantaten plaatsen en was dit niet altijd mogelijk indien er onvoldoende kaakbot was. Door de continue ontwikkeling van nieuwe designs en oppervlaktebehandelingen van deze implantaten kunnen we nu ook in regio’s met weinig bot vaak een implantaat plaatsen om u opnieuw het comfort te geven dat u verlangt van uw gebit.

Heden is het overlevingspercentage van implantaten tussen de 95 en 99%, maar weten we dat dit kan afnemen in volgende gevallen:

  • Slechte mondhygiëne
  • Rokers, waardoor een verminderde doorbloeding voor minder integratie zorgt
  • Parodontitis waardoor ontstekingen van het kaakboot ook de implantaten aantasten
  • Immuniteitsproblemen waardoor een verstoorde genezing kan optreden
  • Ongecontroleerde diabetes
  • Vergevorderde behandelingen met bisfosfonaten waardoor de doorbloeding van het kaakbot afneemt

Implantaten zijn dus zeker geen wondermiddel en het behoud van uw eigen tanden is voor ons nog steeds onze voornaamste prioriteit. De komst van implantaten heeft er enkel voor gezorgd dat uw levenskwaliteit ook na het verlies van uw tanden niet hoeft af te nemen door het behoud van een goed kauwvermogen en herstel van de esthetiek. Implantaten worden in de MOND praktijken geplaatst door erkende implantologen met veel training en ervaring onder de meest optimale en hygiënische omstandigheden. Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een screening van uw gebit en bespreking van de mogelijkheden en prijsbegroting. 

De Belgische mutualiteit beschouwt deze behandelingen echter als “luxe” en voorziet hiervoor geen terugbetaling. Een aanvullende tandverzekering kan deze kosten mee opvangen, hoewel de noodzaak moet bekeken worden in functie van de wachttijd van uw verzekering. Enkel bij patiënten ouder dan 70 jaar is er terugbetaling voor 2 implantaten en een klikprothese in de onderkaak wanneer een conventionele uitneembare prothese niet langer voldoende stabiliteit en retentie zou geven.

Iets voor jouw mond?

Heb je nog vragen over deze dienst of een andere, of wens je over te gaan tot het maken van een afspraak?

Contacteer ons