Reconstructieve tandheelkunde

Reconstructieve tandheelkunde is een allesomvattende discipline binnen de tandheelkunde die zich focust op het herstel en de opbouw van wat verloren gegaan is. 
behandelingen / Reconstructieve tandheelkunde

Patiënten verliezen hun tanden immers om verschillende redenen:

 • Trauma of ongeval
 • Slechte functie met versnelde slijtage als gevolg
 • Onvoldoende onderhouden of verwaarlozen van het gebit
 • Genetische factoren zoals onderontwikkeld glazuur of tandvleesontstekingen
 • Chemische factoren zoals maagzuur, overmatig frisdrank gebruik of citrusvruchten
 • Biologische factoren zoals cariës en parodontitis gemedieerd door orale bacteriën
 • Malpraxis of iatrogene tandheelkunde door een collega tandarts

De opgelopen schade kan hierbij een ernstige impact hebben op enerzijds het psycho-sociaal welzijn van de patiënt – U schaamt zich voor de tanden, durft niet te lachen of voelt zich geremd in een gesprek-  en anderzijds een impact op de functie van het gebit - U kan niet goed kauwen, onvoldoende articuleren-. Deze vorm van problemen vergt meestal een multidisciplinaire aanpak. Dit betekent dat een team van tandarts-specialisten zich buigt over uw gebit en analyseert welke zaken moeten gecorrigeerd worden. Dit gebeurt altijd volgens 3 domeinen:

 1. Biologie, het gebit moet gezond en ontstekingsvrij zijn, waarbij u dit zelf goed thuis kan onderhouden.
 2. Functie, het gebit moet functioneel zijn. U moet goed kunnen kauwen en praten, zonder pijn of hinder te ondervinden.
 3. Esthetiek, u moet opnieuw met vertrouwen kunnen lachen en zich zelfzeker voelen over uw glimlach.

Deze expressie van de glimlach moeten we ontleden in:

 • Positie, vorm en kleur van de tanden
 • Positie en volume van de lippen in rust en beweging
 • Vorm en leeftijd van het aangezicht
 • Verhouding van de tanden tot de lippen en het gezicht

Daarnaast zijn er nog de persoonlijke eigenschappen van de patiënt die zullen bepalen of de bestaande of nieuwe glimlach perfect integreert binnen de patiënt en zijn of haar persoonlijkheid. We stellen ons daarbij de vraag: “Creëren we de glimlach die u vroeger had of creëren we de glimlach die u nooit gehad heeft?”

Wanneer u kiest voor een uitgebreid reconstructief traject zal u mogelijks verschillende tandarts-specialisten van het MOND team ontmoeten en zal u in sommige gevallen begeleid worden door onze patiëntencoördinator zodat timing, planning en behandelingen ten allen tijde goed op elkaar afgestemd zijn. Wij begrijpen immers de impact die sommige behandelingen hebben en doen er alles aan om deze zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Iets voor jouw mond?

Heb je nog vragen over deze dienst of een andere, of wens je over te gaan tot het maken van een afspraak?

Contacteer ons