Restauratieve tandheelkunde

Restauratieve tandheelkunde is een onderdeel van de tandheelkunde dat beter bekend staat als vullingen plaatsen
behandelingen / Restauratieve tandheelkunde

Tandmateriaal gaat om verschillende redenen verloren door breuk, cariës, slijtage, erosie, … Het herstel hiervan is van cruciaal belang om de optimale functie van het gebit te blijven garanderen.  Wanneer dit weefselverlies beperkt is, kunnen we dit meestal in 1 afspraak met tandkleurig vulmateriaal (composiet) herstellen. Dit wordt in laagjes aangebracht onder de meest optimale omstandigheden. Dit betekent meestal het gebruik van rubberdam en adhesieve technieken. Concreet betekent dit dat we een rubberen lapje over uw tand aanbrengen om deze tand te isoleren van uw wang, tong, slijmvliezen waardoor dit perfect droog blijft en er geen nieuwe bacteriën onder deze vulling terecht komen.  Een bijkomend voordeel is dat u niet in contact komt met onze producten en instrumenten, er niets in uw keel kan vallen, u meer gecontroleerd kunt ademen en slikken en er minder risico is op besmetting tussen tandarts en patiënt door een plotse hoestbui. Adhesieve technieken zijn de voorbereidingen die nodig zijn om het composiet optimaal te verkleven aan het tandmateriaal met behulp van een mild ets, primer en bonding. Dit zorgt voor een goede integratie van de vulling met uw tand en verkleint het risico op breuk of loskomen van de vulling in de toekomst. Onderzoek heeft aangetoond dat bijna alle patiënten meer comfort en minder stress ervaren wanneer de vullingen onder rubberdam geplaatst worden. Deze behandelingen zijn voor een groot deel terugbetaald door de ziekteverzekering en volledig terugbetaald bij kinderen tot 18 jaar. Grijze (amalgaam) vullingen worden in de MOND praktijken niet meer geplaatst.

Wanneer de breuk of het verlies van tandmateriaal te groot is, blijkt een vulling vaak onvoldoende om de tand op lange termijn te behouden. Het kauwoppervlak is immers te uitgebreid aangetast en de resterende tand is hierdoor onvoldoende beschermd voor verdere breuk. In deze situaties zal uw tandarts een keramische overlay of kroon voorstellen. Deze behandeling gebeurt in 2 stappen. Tijdens de eerste zittijd wordt al het slechte tandmateriaal verwijderd en wordt de bodem verzegeld om infiltratie van bacteriën te voorkomen, waarna hiervan een scan of afdruk genomen wordt voor het tandtechnisch labo. Deze gaan hiermee aan de slag om een nieuw kauwoppervlak voor uw tand te reconstrueren in keramiek (porselein, lithiumsilicaat of zirconium), waarna deze restauratie in een 2e behandelstap over uw resterend tandmateriaal verkleefd wordt. Dit in de kleur overeenkomstig met uw naburige tanden. Op deze manier is uw tand opnieuw 100% functioneel en kunt u zonder schrik alles kauwen zoals met uw eigen tanden. De Belgische mutualiteit voorziet helaas geen (of een beperkte) tussenkomst bij deze behandelingen. Aanvullende verzekeringen zoals een tandplan dragen deze kosten wel en kunnen dus te overwegen zijn indien uw tandarts aangeeft dat u in de toekomst deze restauraties zal nodig hebben. De ervaring leert dat patiënten met grote, oude grijze vullingen vroeg of laat breuk zullen ervaren van deze tanden, waarna een keramische overlay of kroon aangewezen is. 

Het gebrek aan terugbetaling voor deze vaak noodzakelijke behandelingen blijft een vervelende kwestie in het Belgische terugbetalingssysteem, aangezien vaak tanden te lang met composiet opgevuld worden in plaats van een keramische overlay te plaatsen. Dit kan leiden tot onherstelbare breuk, waardoor de tand verloren is en de kosten enkel maar groter worden voor tandvervanging.


Iets voor jouw mond?

Heb je nog vragen over deze dienst of een andere, of wens je over te gaan tot het maken van een afspraak?

Contacteer ons