MOND Academy

Aankomende evenementen

14 okt19:30-21:00MOND academy met prof Roeland De Moor
8 dec19:30-21:00MOND Academy met Laurent Thierens

Expertise en advies beschikbaar stellen

Vanuit MOND Tandartsenpraktijken organiseren wij geregeld evenementen en opleidingen. Dit doen wij omdat we enorm geloven in het blijven professionaliseren van onze tandartsen en assistenten en om expertise en advies beschikbaar te stellen voor de hele groep.

Heb je als externe tandarts interesse in één of meerdere van onze lezingen? Dan vragen we een bijdrage van €85/lezing. Van harte welkom!

schrijf je hier in

2 aankomende evenementen

14 okt

Bleaching

MOND Academy met Prof. Roeland De Moor

Prof. Roeland De Moor zal een voordracht geven over tanden bleken als onderdeel van minimaal invasieve tandheelkunde.

Wat zijn de pro’s en con’s, de mogelijkheden en de grenslijnen tussen ‘tanden bleken’ en toch overstappen naar restauratief esthetisch herstel en is ‘echte’ laserbleaching dan echt zoveel beter?

Tijdens deze lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij:

 • de redenen van de tandverkleuringen om een goede basisdiagnostiek en betrouwbare case-selectie te kunnen realiseren;
 • de verschillende mogelijkheden van tanden bleken, al dan niet met activatie;
 • worden een aantal fabeltjes ontkracht rond power-bleaching met licht;
 • de laserbleaching, die een totaal andere dimensie is binnen bleken met licht;
 • mogelijke nadelen van bleekproducten en bleekprocedures;
 • wat mag verwacht worden van het resultaat op de langere termijn?

Het geheel wordt onderbouwd met klinische casuïstiek. Geïnteresseerd? Schrijf je in voor deze avond! Dat kan via de knop of stuur een mailtje naar community@uwmond.be

 • schedule
  19:30 - 21:00
 • place
  Dental Care Center Stekene
 • face
  Tandartsen en assistenten
 • restaurant
  Catering aanwezig
8 dec

Orthodontie

MOND Academy met Laurent Thierens

Agenesie van laterale incisieven – tandvervanging of orthodontisch sluiten?

Agenesie van een of meer blijvende tanden is een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij de mens.

Patiënten met ontbrekende tanden kunnen een verminderde kauwfunctie, een gebrekkige articulatie en een ongunstige faciale eshtetiek ervaren. Dit kan van invloed zijn op hun zelfbeeld, communicatiegedrag en professionele prestaties. De behandeling van ontbrekende tanden, en vooral van die in de anterieure maxilla, vereist daarom een doordachte behandelstrategie om een duurzaam en zeer esthetisch resultaat te bereiken.

Er zijn 2 hoofdopties voor de behandeling van congenitaal ontbrekende maxillaire laterale snijtanden. Deze omvatten:

 • Orthodontische ruimtesluiting met vervanging van de laterale incisief door de hoektand.
 • Orthodontische opening van de ruimte met nadien een prothetische vervanging van de ontbrekende tand.

De voorkeursbehandeling kan worden bepaald door verschillende klinische kenmerken, zoals leeftijd, sagittale occlusie, gezichtsprofiel, aan- of afwezigheid van ruimtegebrek in beide tandbogen en tandmorfologie, of door patiëntgerelateerde factoren zoals financiële mogelijkheden en esthetische verlangens.

Deze lezing gaat dieper in op:

 • De etiologie en prevalentie van ontbrekende tandelementen
 • De succes en survival van de verschillende behandelstrategieën
 • De bepalende parameters in het beslissingsproces om ontbrekende laterale inciseven te behandelen
 • Het belang van interdisciplinair samenwerken met de orthodontist, parodontoloog en protheticus

De lezing wordt ondersteund met klinische casussen. Geïnteresseerd? Schrijf je in voor deze avond! Dat kan via de knop of stuur een mailtje naar community@uwmond.be!

 • schedule
  19:30 - 21:00
 • place
  Antwerpen
 • face
  Tandartsen
 • restaurant
  Catering aanwezig

Neem deel aan het MOND-avontuur

Denk jij te hebben wat er nodig is om elke dag hoogkwalitatieve mondzorg naar onze patiënten te brengen?

Indien je meer informatie wenst over onze werking, één van onze praktijken of MOND als groep, neem gerust contact met ons op.
Wij staan steeds klaar om jou verder te helpen.